Máme práci III 2022+


Máme práci !!! 2022+
Registrační číslo: CZ.03.01.01/00/22/_032/0002043
Doba trvání projektu: 2023-2026

Anotace projektu:
MOTTO:
Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč člověka lovit ryby a nasytíš ho napořád.

Předmětem projektu je realizace uceleného souboru aktivit ke zlepšení přístupu k zaměstnání osobám ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trhu práce. Bude zahrnovat aktivity z oblasti podpory vzdělávání, poradenských a informačních činností, motivačních aktivit, podpory získávání pracovních zkušeností a doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce.

Co je cílem projektu?
Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení nezaměstnanosti absolventů v OA. Za tím účelem budou realizovány takové aktivity, které těmto osobám ohroženým nezaměstnaností pomohou tento handicap překonat či alespoň zmírnit. Aktivity zaměřené na motivační, poradenské a informační činnosti, pracovní diagnostiku, rozvoj základních kompetencí, rekvalifikace, rozvoj pracovních návyků a získání zkušeností a vznik nových pracovních míst přispějí ke zvýšení kvalifikace účastníků, zlepšení orientace na trhu práce a tím ke snazšímu uplatnění na trhu práce. Cílem realizace plánovaných aktivit je posílení kompetencí a sebevědomí účastníků, kteří takto získají výhodnější pozici při hledání a získání zaměstnání či při zahájení vlastního podnikání. Dalším cílem je prostřednictvím rekvalifikací a dlouhodobých stáží v reálných provozech minimalizovat rozdíly mezi
nabídkou absolventů (kompetence) a poptávkou zaměstnavatelů a zvýšit tak šanci na umístění volná pracovní místa.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
V rámci realizace projektu Máme práci !!! 2022+ budou realizovány následující aktivity.
KA 1 Nábor a komunikace s cílovou skupinou
KA 2 Motivační aktivity
KA 3 Individuální poradenství
KA 4 Vzdělávání
KA 5 Podpora získávání pracovních zkušeností
KA 6 Doprovodná opatření
KA 7 Umístění účastníků na volné pracovní místo
KA 8 Evaluace

Cílová skupina:
Absolventi
Žáci a studenti posledních ročníků škol