Historie agentury

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy (RARSM) vznikla v roce 1996 na základě potřeby řešení regionálních problémů a koordinování strategií rozvoje regionu. Jejími zakladateli jsou Sdružení obcí střední Moravy (SOSM) a město Olomouc.

Agentura působí především na území Olomouckého kraje, tj. okresů – Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník, v některých oblastech se její činnost dotýká i Zlínského kraje, tj. okresů – Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž. Její působnost ale není striktně vymezena hranicemi kraje

Od roku 1996 je RARSM členem Evropské asociace rozvojových agentur (EURADA) při Evropské komisi v Bruselu, je také zakládajícím členem České asociace rozvojových agentur (ČARA).