Základní údaje o agentuře

Název: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Datum vzniku: 15.1.1996
Statutární zástupci: Mgr. Petr Kouba, předseda Správního výboru RARSM
Ředitel: Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
Sídlo:Horní náměstí 5 772 00 Olomouc
IČO:64631109
DIČ:CZ 64631109
Tel:+420 585 205 970
Datová schránka: zmnmhth
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6146365309/0800
Mezinárodní účet IBAN: CZ62 0800 0000 0061 4636 5309
Regionální fond pro přípravu projektů na Střední Moravě
Číslo účtu:20001 – 6146365309/0800 (podrobnosti viz RFPPSM)