MAP II Přerovsko

Projekt reflektuje aktuální vzdělávací potřeby v rámci území MAP Přerov, s přihlédnutím k Dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávací soustavy kraje, a zároveň umožní v území vytvářet prostřednictvím spolupráce lokálních partnerů účinné a synergické nástroje pro implementaci celonárodních témat obsažených ve Strategii vzdělávací soustavy ČR do roku 2020.

Hlavním cílem projektu je realizace a naplňování strategických cílů MAP ORP Přerov tak, jak byly naplánovány a zanalyzovány v rámci přípravy dokumentu MAP prostřednictvím projektu MAP I. Realizací Strategického plánu MAP dojde k podpoře spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Vazby a postupy pro vzniklou síť a spolupráci budou udržitelné i po ukončení realizační části projektu.

Dílčí cíle:

  1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  2. Zvýšení orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
  3. Zvýšení podpory škol se slabšími výsledky (s ohledem na děti ohrožené školním neúspěchem), včetně rozvoje potenciálu každého žáka.
  4. Zlepšení dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzivní škole.
  5. Zlepšení spolupráce v území, včetně využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči.

Odkaz na web projektu zde

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Příspěvek byl publikován v rubrice Všeobecné a jeho autorem je Jaroslav Hensl. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.