Článek z přílohy MF Dnes

Projekty za dvě miliardy korun, mezi nimiž nechybí ani projekty na zvýšení zaměstnanosti v regionu. To je výsledek práce Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, která letos oslavila čtvrtstoletí své činnosti.

Každý starosta, jemuž není lhostejný život obyvatel v obci, ví, že řadu investic i aktivit, které výrazně ovlivní infrastrukturu i zaměstnanost, lze financovat z dotací. Ne každý se však vyzná ve spletité nabídce dotačních příležitostí a má čas konkrétní nabídky hledat. Právě pro tyto starosty vznikla Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy.
„Obcím, ale také městům nabízíme nejen zpracování projektové žádosti, ale i zajištění výběrových řízení či následný dotační management spojený s realizací projektu. Starosta obce se nemusí o nic starat. Vidí jen výsledek, který dotace do obce přinesla,“ říká Martin Kučera, který stojí v čele regionální agentury a od roku 2004 je i členem zastupitelstva Olomouckého kraje. „Vím, s jakými požadavky se na kraj obracejí starostové malých obcí, a znám jejich nelehkou situaci v roli starosty. Proto jsem velmi rád, že ročně pomůžeme více než třem desítkám obcím s dotacemi, na které mohou dosáhnout,“ pokračuje Kučera.
Agentura za posledních dvanáct let podpořila stovky úspěšných projektů v městech a obcích, které získaly dotační podporu za dvě miliardy korun. To potvrzuje i Stanislav Cetkovský, starosta obce Klenovice na Hané.
„S regionální agenturou jsme připravovali stavbu cyklostezky, na které následně pracovali právě naši občané. A protože jsme byli s prací spokojeni, zadali jsme agentuře i zpracování žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice, do které by se opět měly zapojit firmy v našem okolí.“
A pracovnímu trhu se agentura věnuje i v dalších projektech.
Jedním z nich je projekt Kompas, představený nedávno v Přerově v rámci tradičního setkání zástupců krajského úřadu s pracovníky regionálního rozvoje obcí s rozšířenou působností, v rámci něhož vzniká systém zaměřený na trh práce.
Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Řešení nesouladů na trhu práce však obvykle vyžaduje delší čas, což znamená mít v dostatečném předstihu k dispozici informace o očekávaném vývoji. Tyto informace jsou tak důležitým zdrojem pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování všech, kteří se na trhu práce pohybují a kteří ovlivňují probíhající procesy. Jedná se nejen o státní správu a samosprávu, ale i o zaměstnavatele či vzdělávací instituce, včetně subjektů zabývajících se personální činností a poradenských pracovišť. Kompas by měl pomoct regionům reflektovat například podstatné dopady technologických trendů na poptávku po nových pracovních oborech. Regionální agenturu rozvoje střední Moravy založilo Sdružení obcí střední Moravy společně s městem Olomouc, aby pomáhala více než stovce obcí zapojených do sdružení. Postupně byl vytvořen fond, do kterého solidárně přispívají všichni členové. Do fondu dlouhodobě přispívá i Olomoucký kraj dotací ve výši 1,5 milionu korun, což výrazně zvyšuje možný příspěvek regionální agentury na zpracování žádosti obcím.

Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 24.05.2018
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
Rubrika: Příloha – Není práce jako práce
Str.: 51
Mutace: Olomoucký kraj
Skóre: 0.97
Příspěvek byl publikován v rubrice Všeobecné a jeho autorem je Jaroslav Hensl. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.