Základní údaje o agentuře

Doporučujeme

Název: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Datum vzniku: 15.1.1996
Statutární zástupci: Ing. Jiří Doležel, předseda Správního výboru RARSM
Ředitel: Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
Sídlo:Horní náměstí 5 772 00 Olomouc
IČO:64631109
DIČ:CZ 64631109
Tel:+420 585 205 990
Datová schránka: zmnmhth
Bankovní spojení:Sberbank CZ, a.s., Brno, pob. Olomouc
Číslo účtu:4070002800/6800
Mezinárodní účet IBAN:CZ 8968000000004070002800
Regionální fond pro přípravu projektů na Střední Moravě
Číslo účtu:4200007109 / 6800 (podrobnosti viz RFPPSM )