Máme práci!!

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010303
Doba trvání projektu: 2019-2021

Cíle projektu:

 • Podpořit mladé lidi – protože jsou znevýhodňováni nedostatečnou praxí
 • Motivovat – dostatečné odborné vzdělání
 • Rekvalifikační kurzy – zlepšení podmínek při hledání práce
 • Podpořit pro získávání pracovních zkušeností

Výhody a přínosy:

 • Otestování vašich schopností a dovedností
 • Vyhodnocení vašeho profilu
 • Rozvoj vašich komunikačních a jiných dovedností
 • Využití komunikace s individuálním poradcem pro vyhledávání inzerátu
 • Pomoc při přípravě prezentace vaší osoby
 • Poradenství ve volbě povolání
 • Využití vybavení školící místnosti pro aktivity spojené se zařazením na trh práce

Bude vám hrazeno:

 • Cestovné
 • Občerstvení
 • Pro matky s dětmi zajištěno hlídání dětí

Podmínkou do vstupu do našeho projektu je věková hranice, která nesmí přesáhnou 25 let (vč. osob se znevýhodněním či osoby pečující o osobu blízkou). A dále je podmínkou být v posledním ročku bakalářského či navazujícího studia.

Nejprve musíte projít Motivačním kurzem, kde se dozvíte jak udělat životopis, jak napsat motivační dopis, jak vyhledávat pracovní příležitosti na trhu práce a spoustu dobrých věcí pro první krok jak najít práci a jak zaujmout na pohovoru.

Poté Vás čeká otestování vašich předpokladů, kterým je hlavním cílem zjistit charakteristiku klienta, poznání jeho kladných a záporných vlastnosti. Definování vhodného směru a možnosti dalšího profesního rozvoje. Dále zjištění předpokladů k začlenění na trh práce, definování vědomostí a dovedností, které účastník potřebuje k uplatnění na trh práce.

Déle máte možnost využít naše kurzy a to:

Digitální gramotnost – což je přípravný kurz k získání mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL (European Certification of Digital Literacy, dříve European Computer Driving Licence), který prokáže Vaši způsobilost pro práci s digitálními technologiemi.

Čtenářská gramotnost – přípravný kurz zaměřený na rozvoj Vašich schopností pracovat s texty, umět je kriticky vyhodnocovat, číst s porozuměním obsahu, umět vyhledávat informace v internetové síti, umět rozeznat nepravdivé a poplašné zprávy na internetu apod.

Komunikační a podnikatelská gramotnost – kurz zaměřený na schopnost komunikovat ve firmě + možnost vlastního živnostenského listu. V rámci rozvoje podnikatelských dovedností pak získáte základní přehled o jednotlivých fázích podnikatelské činnosti a spolu s lektorem se pokusíte zpracovat vlastní podnikatelský nápad. Vyzkoušíte si prakticky svou schopnost práce v týmu, řešení problémů, time managementu ad.

Matematická a finanční gramotnost – zde se dozvíte jak formulovat a řešit problémy z různých oblastí s využitím matematiky.

Dále pro Vás máme možnost si udělat rekvalifikační kurz.. Např.:

 • ECDL
 • Administrativní pracovník
 • Skladník
 • Zedník
 • Kuchař
 • Profesionální řidič
 • Základy podnikání
 • Založit si živnostenský list
 • Obdržíte certifikát o absolvování rekvalifikace

U nás máte i možnost stáže ve firmách v Olomouckém kraji, aby jste získali podrobnější představu o případném zaměstnání. Stáž  můžete využít jen jednodenní a nebo 1 měsíc dle Vašeho zájmu.

opz-iti-mame_praci-dotisk