Sbírka listin

 

Listina  Datum vzniku  
Zápis ze zasedání valného shromáždění 2.2.2018  
Stanovy společnosti 2.2.2018  
Stanovy společnosti 6.3.2015  
Stanovy společnosti 18.12.1995  
Zápis ze zasedání valného shromáždění 7.4.2017  
Zápis ze zasedání valného shromáždění 8.4.2016  
Zápis ze zasedání shromáždění 6.3.2015  
Účetní závěrka [2017] vč. přílohy  

Odkaz na Veřejný rejstřík a Sbírku listin zde